WytyczeniaZobacz aktualności

Zgodnie z polskim prawem budowlanym, wszelkie obiekty budowlane, których budowa musi być poprzedzona wydaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę podlegają wytyczeniu przez uprawnionego geodetę który nanosi punkty charakterystyczne danego obiektu w terenie.