Zaświadczenia o samodzielności lokaliZobacz aktualności

Klientom posiadającym budynki wielorodzinne lub wielo-lokalowe oferujemy inwentaryzację lokali i przygotowanie dokumentacji do wydziału budownictwa i architektury starostwa powiatowego w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali, które pozwoli formalnie i prawnie wynająć lub sprzedać konkretny lokal. W większości przypadków taka dokumentacja jest wręcz wymagana.