Celem podziału nieruchomości jest rozdzielenia większej działki mniejsze, które najczęściej zmieniają swój status przeznaczenia z działek rolnych na budowlanie. Nie możemy zapomnieć tu o tradycyjnych podziałach pozwalających na rozdzielenie gospodarstw na mniejsze działki rolne.

Podział na działki budowlane wykonywany jest na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a przypadku braku zatwierdzonego planu zagospodarowania na terenie, na którym leży Państwa działka należy wystąpić do urzędu gminy o Decyzję o warunkach zabudowy możliwości wydzielenia działek budowlanych.

Niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy, w niektórych przepadkach można wykonać podział na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, która pozwala na wydzielenie np. działki zabudowanej, rozdzielenie domów bliźniaczy itp.

© 2011-2020 GeoCentrum Wejherowo - Geodezja i Geodeta. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: WEBPC-GROUP
Projekty budynków