Po wybudowaniu obiektów budowlanych, których budowa była poprzedzona wydaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę, należy wykonać geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą, zwana również jako pomiary powykonawcze.

W przypadku sieci i przyłączy takie pomiary potrzebne są aby zakończyć formalności związane z danym projektem i podpisaniem umowy z dostawcą wody prądu gazu itd. Wykonując pomiary powykonawcze budynków zgłaszamy zmiany w ewidencji buntów i budynków.

Każdy pomiar powykonawczy jest uzupełnieniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ośrodku dokumentacji geodezyjnej dla odpowiedniego urzędu powiatowego.

© 2011-2020 GeoCentrum Wejherowo - Geodezja i Geodeta. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: WEBPC-GROUP
Projekty budynków